WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU

  • System operacyjny Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 *
  • Pamięć operacyjna RAM min. 512MB
  • Procesor (AMD, Intel) min. 1GHz
  • Połączenie z Internetem (wymagane dla aktualizacji automatycznych oraz pracy z wersją On-Line)
  • Zainstalowana przeglądarka stron internetowych **
  • Zainstalowane środowisko .NET Framework 2.0 lub wyższe *
  • Zainstalowany plugin FlashPlayer **
  • Przeglądarka dokumentów PDF (polecamy Adobe Reader)

* Dotyczy wersji desktop
** Dotyczy wersji On-Line